GDPR

 1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

  A&G SRL colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

  • Activități comerciale de vânzări produse de lubrifiere si serviciile adiacente. In acest sens vom procesa datele personale colectate prin intermediul telefonului sau postei electronice in scopul realizarii obiectului de activitate in cadrul unitatii noastre si eliberarii facturilor fiscale si a altor documente de plata.
  • În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.
 2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

  Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • Pentru activități comerciale de vânzări produse de lubrifiere: nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, data și locul nașterii, telefon.
  • Pentru operatiunea de facturare: nume și prenume, adresa (domiciliu/reședința), seria si numarul actului de identitate, date bancare.
  • În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

   Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca A&G SRL să realizeze activitățile enumerate mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea A&G SRL de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

 3. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

  În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, A&G SRL poate dezvălui datele dvs cu caracter personal entităților care asistă societatea noastra în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.

 4. Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:
  • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
  • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
  • de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
  • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
  • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
  • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

  Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către A&G SRL prin accesarea formularului de contact sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: str. Mihai Bravu nr.258 G, Ploiesti-100410, jud. Prahova sau adresa de e-mail:office@lubrifiantiploiesti.ro

 5. Prevederi speciale legate de minori

  A&G SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor.

 6. Durata prelucrării datelor

  Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile Legii nr. 190/2018. De asemenea, A&G SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

 7. Alte informații

  Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.